İşe İzinsiz Gelmeme / İşe Geç Gelme Tutanağı Örneği

İşe İzinsiz Gelmeme / İşe Geç Gelme Tutanağı Örneği

TUTANAKTIR

İŞVERENİN ;

Adı Soyadı-Unvanı                                    :……………………………………………………………………….

Adresi                                                      :……………………………………………………………………….

SSK İşyeri Sicil Numarası                           :……………………………………………………………………….

Yukarıda       Adı       Soyadı/Unvanı       adresi       yazılı  ……………………………………………… … Bölge   Çalışma Müdürlüğü………………………………………………………………………….. işyeri  sicil numarası  ile  kayıtlı işyerimizde  çalışan sigorta sicil numaralı işçimiz; … / … / ……. tarihinde iznimiz ve bilgimiz olmaksızın mazeretsiz olarak mesaisine gelmemiştir  / …   defa olarak geç gelmiştir.

 

Bu tutanak…… /……./……… tarihinde aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda düzenlenmiş ve okunmuştur.

İşveren / Vekili / Bölüm Amiri                              Şahit         .                                         Şahit

Adı Soyadı/Unvanı                                            Adı Soyadı/Unvanı                               Adı Soyadı/Unvanı

imza                                                                 imza                                                    imza