Işık-Ses Sistemleri Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri

Işık-Ses Sistemleri Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri

-Her türlü ses, ışık, görüntü sistemlerine yönelik alet ve edevatlarını alıp satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalatını, imalatını ve ihracatını yapmak, montaj ve taahhüt işlerinin yapılması.

-Organizasyon, sanatçı bağlantılarını gerçekleştirmek, ses düzenlemeleri yapmak, sanatsal organizasyonlar yapmak.

-Şirket konusuyla ilgili her türlü ortamda ses, ışık ve görüntü sistemleri ile müzik aletleri radyo televizyon stüdyoları verici istasyonları aktarıcı alıcı verici, kablo TV video konferans kapalı devre TV sitemleri veri iletişim sistemleri ve bu sistemlerle malzeme ve yan ürünlerin, yedek parça ve donanımlarının alımı, satımı, montajını ithalat ve ihracatını yapmak.

-Müzik aletleri, edevatları ses ve ışık cihazları ile ilgili servis bakımı ve onarımı hizmetleri vermek ve yedek parçalarını temin etmek,

-Müzik aletleri, ses ve ışık cihazları ile ilgili her türlü sistemleri, kurmak projelendirmek, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermek, bunlarla ilgili cihazların ticaretini yapmak,

-Her türlü müzik ses ve ışık cihazları ile ilgili organizasyonlara katılmak, konusu ile ilgili her türlü ticareti, ithalatını ve ihracatını yapmak,

-Şirket amaç ve konuları ile ilgili araştırma, etüt, plan , proje, kontrollük, teknik danışmanlık hizmetleri vermek,

-Her türlü bilgisayar ve bilgisayar ile ilgili ürünlerin ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak,