İşkur Engelli İşçi Bildirim Dilekçesi Örneği

İşkur Engelli İşçi Bildirim Dilekçesi Örneği

…/…/…..


T.C.
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

…………….. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

……………….

Kurumunuzun ……………………. dosya numarasında işlem gören işyerimizde çalışan ……………………….. T.C. kimlik numaralı engelli personelimiz ………………………… …/…/…… tarihinde işten ayrılmıştır.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.