İşkur Kursiyer İstifa Dilekçesi Örneği

İşkur Kursiyer İstifa Dilekçesi Örneği

…/…/…..

…………………………

…/…/….. tarihinde başladığım ….…… numaralı işbaşı eğitim programından/kursundan ………….……(evlilik, askerlik, iş değişikliği, eğitim, özel nedenler vb.)… nedeni ile …/…/….. tarihinde ayrılmak istiyorum.

Bilgilerinize arz ederim.

 

Ad Soyad       :

Adres              :

Telefon No     :

İmza                :