Kırtasiye Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri

Kırtasiye Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri

-Kırtasiye ürünleri toptan ve perakende ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

-Oyun ve oyuncak, spor malzemesi, bisiklet, kitap, gazete, dergi, kırtasiye ürünleri, müzik aleti, saat ve mücevher ile fotoğrafçılıkla ilgili ve optik aletlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapmak.

-Her türlü kitap, dergi, her nevi kağıt, evrak, okul araç ve gereçleri, vb. malzemeler alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü kırtasiye promosyon malzemeler alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem, silgi, cetvel, pergel, ataç, uhu, mürekkep, şeffaf bant, koli bandı, pastel boya, kuru boya, sulu boya, keçeli kalem, raptiye, defter, cep ve not defteri ve bilumum kırtasiye malzemelerinin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü kağıt ve kağıttan mamul, yarı mamul maddenin alım satımı, ithalat ve ihracatı.