Kısa Çalışma Ödeneği Uzatma Dilekçe Örneği (Kasım Aralık)

…………………………….. ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE

İŞYERİ UNVANI     :

SGK NO                    :

İŞKUR NO                :

27/10/2020 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 26/10/2020 tarihli ve 3134 sayılı Kısa Çalışma Ödeneği’nin iki ay daha uzatılması kararına bağlı olarak, 01.11.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında da, ekteki oran tablosundaki sürelerde Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanmaya devam etmek istiyoruz.

Bilgi ve gereğini arz ederiz. …../11/2020

Kaşe / İmza