Kısa Çalışma Ödeneği Uzatmama Dilekçe Örneği (Kasım Aralık)

………………………… ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE

İŞYERİ UNVANI     :

SGK NO                    :

İŞKUR NO                :

Yukarıda belirtilen işyerimizde daha önce kısa çalışma uygulanan çalışanların tamamı için 27 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 26/10/2020 tarihli ve 3134 sayılı karar ile uzatılan kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak istemiyoruz.

Bilgi ve gereğini arz ederiz. …../11/2020

Kaşe / İmza