Kurstan Ayrılan Kursiyer Bildirim Dilekçesi

Kurstan Ayrılan Kursiyer Bildirim Dilekçesi

 

…/…/……

 

T.C.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

…………….. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

………………….

 

 

 

Kurumunuz işbirliği ile …/…/….. tarihinde başlayan ……….. numaralı …………….. işbaşı eğitim programından/kursundan ……………………… T.C. kimlik numaralı ………………….. ……………. nedenlerden dolayı …/…/….. tarihinde ayrılmıştır.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.