Madde 14 – Muaflıktan mükellefliğe, mükelleflikten muaflığa geçiş