Madde 17 – Serbest meslek erbabında yaşlılık muaflığı