Madde 19 – Ticarî ve ziraî kazançlarda yatırım indirimi istisnası