Madencilik Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

Madencilik Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

-Gerekli yerlerden izin almak şartı ile yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların çıkartılması,
işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi.
-Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi devri kabil
maden haklarını devir almak.
-İlgili yerlerden izin almak şartı ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği
yapmak.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi,
alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz,
travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını
gerçekleştirmek.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşların aranması, çıkartılması,
işlenmesi.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit,
feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması,
çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt,
elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek.
-Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı,
pazarlanması, ithalat ve ihracatını.