Son Mevzuat Değişiklikleri

22 Şubat 2021 Tarihli ve 31403 Sayılı Resmi Gazete

22 Şubat 2021 Tarihli ve 31403 Sayılı Resmi Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Beykent Ünivers...

21 Şubat 2021 Tarihli ve 31402 Sayılı Resmi Gazete

21 Şubat 2021 Tarihli ve 31402 Sayılı Resmi Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Ku...

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20 Şubat 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31401 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığın...

20 Şubat 2021 Tarihli ve 31401 Sayılı Resmi Gazet

20 Şubat 2021 Tarihli ve 31401 Sayılı Resmi Gazet YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Da...

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3556)

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin ...

19 Şubat 2021 Tarihli ve 31400 Sayılı Resmi Gazete

19 Şubat 2021 Tarihli ve 31400 Sayılı Resmi Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki...

18 Şubat 2021 Tarihli ve 31399 Sayılı Resmi Gazete

18 Şubat 2021 Tarihli ve 31399 Sayılı Resmi Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği –– Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Y...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5) 19 Şubat 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31400 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEB...

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ 17 Şubat 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gaze...

17 Şubat 2021 Tarihli ve 31398 Sayılı Resmi Gazete

17 Şubat 2021 Tarihli ve 31398 Sayılı Resmi Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yurtdışı Türkler ve Akrab...

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) 16 Şubat 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31397 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)...

16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmi Gazete

16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmi Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

15 Şubat 2021 Tarihli ve 31396 Sayılı Resmi Gazete

15 Şubat 2021 Tarihli ve 31396 Sayılı Resmi Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– B...

14 Şubat 2021 Tarihli ve 31395 Sayılı Resmi Gazete

14 Şubat 2021 Tarihli ve 31395 Sayılı Resmi Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kal...

13 Şubat 2021 Tarihli ve 31394 Sayılı Resmi Gazete

13 Şubat 2021 Tarihli ve 31394 Sayılı Resmi Gazete YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1277 Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin...

  • 1
  • 2
  • 7