Muhasebe Hesapları

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı Kamu tarafından çıkartılmış bulunan tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir.

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı Özel sektörün çıkartmış bulunduğu tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir.

110 Hisse Senetleri Hesabı

110 Hisse Senetleri Hesabı Geçici olarak, elde tutulan hisse senetleri bu hesapta izlenir.

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Nitelikleri itibarıyla hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar gibi) değerleri kapsar. 108 Diğer ...

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-) İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir. 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-) İ...

102 Bankalar Hesabı

102 Bankalar Hesabı Bu hesap, işletmece yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar. 102 Bankalar Hesabı İşleyişi : Bankalara para olara...

101 Alınan Çekler Hesabı

101 Alınan Çekler Hesabı Bu hesap gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlar. İşleyişi : Alın...

100 Kasa Hesabı

100 Kasa Hesabı Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır. İşleyişi : Tahsil olunan para tutarları borç, ödemeler ve bankaya yatırılan ...