Blog

Madde 6 – Mükellefler ve mevzuu

Mükellefler ve mevzuu: Madde 6 – (Değişik: 24/12/1980-2361/2 md.) Türkiyede yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.

Madde 5 Yerleşme Sayılmayan Haller

Yerleşme Sayılmayan Haller Madde 5 Aşağıda yazılı yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye’de yerleşmiş sayılmazlar: 1. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye g...

Madde 4 Türkiye’de yerleşme

Türkiye’de yerleşme Madde 4 Aşağıda yazılı kimseler Türkiye’de yerleşmiş sayılır: 1. İkametgahı Türkiye’de bulunanlar (İkametgah, Kanunu Medeninin 19’uncu ve müteakip maddeleri...

Madde 3 Mükellefler

İKİNCİ BÖLÜM Tam Mükellefiyet Mükellefler Madde 3 Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler: 1. Türkiye’de ye...

Madde 2 Gelirin unsurları

Gelirin unsurları Madde 2 (4783 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 09.01.2003)Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır : 1. Ticarî kazan...

Madde 1 Mevzu

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Mevzuu   Mevzu Madde 1 (4783 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 09.01.2003) Gerçe...

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032) Resmi Gazete Tarihi: 30/09/2020 Resmi Gazete No: 31260

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin Karar (Karar Sayısı: 2813)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin Karar (Karar Sayısı: 2813) Resmi Gazete Tarihi: 31/07/2020 Resmi Gazete No: 31202

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604) Resmi Gazete Tarihi: 03/06/2020 Resmi Gazete No: 31144