Petrol Akaryakıt Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

Petrol Akaryakıt Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

-Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni
yağlar, gresler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak.
Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak.
-Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak,
-Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması,
depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması.
-LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG’ye
dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak.
-Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak ve vermek.