Sağlık Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği

Sağlık Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği

…………………………

 

…/…/….. (işe giriş tarihi) tarihinden bu yana ……………………….. A.Ş. de …………(görevi)…….. unvanı ile çalışmaktayım. Sağlık problemlerim sebebiyle mevcut işimi sürdürmekte zorlanmaktayım. Bu sebeple iş sözleşmemi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/I maddesi gereğince tek taraflı olarak sona erdiriyorum. Tüm yasal haklarımın tarafıma ödenmesini rica ederim.

 

Ad Soyad       :

Adres              :

Telefon No     :

İmza                :