SGK İhya Talep Dilekçesi Örneği

SGK İhya Talep Dilekçesi Örneği

Ek- 2

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

….…… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

    ……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

Sigortalı/Hak Sahibi Bilgileri

Adı-Soyadı
T.C. Kimlik No
Bağ-Kur Numarası
Tebligat Adresi  

 

 

 

 

 

İlçe……………

İl…………………

Prime Esas Günlük Kazanç Beyanı  

…………………… TL

(Günlük kazancın alt sınırı, geçerli olan asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise alt sınırın 7,5 katıdır. Prime esas günlük kazanç beyan edilmemesi halinde alt sınır dikkate alınır.)

Telefon No 0 (……) …………………
Faks  No 0 (……) …………………
Cep Telefonu No 0 (..….) …………………
e-Posta Adresi

 

Prim borcumun bulunması nedeniyle sigortalılık sürelerim, ilgili Kanunlar uyarınca Kurumunuz tarafından daha önceden durdurulmuştur.

Durdurulan sigortalılık sürelerimi, yukarıda beyan ettiğim (………………) prime esas günlük kazanç tutarı üzerinden ihya etmek istiyorum. Borç tutarının hesaplanarak tarafıma tebliğ edilmesini arz ederim.

 

Eki:

Sigortalılık Belgesi (….) Adet

 

 

… / … / ……