Süt İzni Talep Dilekçesi Örneği

Süt İzni Talep Dilekçesi Örneği                    

 

 …………………………..İşverenliğine

 

 

Konu: Süt İzni Kullanma                                                    Tarih:……./……./ …….

Talebi ve Şekli

 

 

 

……………….adresinde kurulu………….unvanlı işyerinizde ……………………….. tarihinden beri çalışmaktayım……….tarihinde doğum yaptım. Doğum iznimi kullandım. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesi gereğince ………………..tarihinden itibaren günlük 1,5 saatlik süt iznimi …………………………………..belirtilen şekilde kullanmak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.

 

İşçi

Adı-Soyadı-İmzası