Süt Ürünleri Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

Süt Ürünleri Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

-Süt ve süt ürünleri üretimi, alım satımı, depolama, paketleme, ambalajlama, pazarlama ve dağıtımı ile ithalat
ve ihracatını yapmak.