108 Banka Mevduatı Limit Kullanımları Hesabı (-)

muhasebe

Administrator
Yönetici
108 Banka Mevduatı Limit Kullanımları (-)

Bu hesap, nakit ve nakit benzerleri grubunun toplam tutarını düzeltir. Cari hesap şeklinde çalışan vadesiz mevduat hesaplarının (kredili cari hesaplar) bankalar tarafından tanınan limitler dâhilinde, geçici olarak eksi kalanlara düştüğü durumlarda, ek olarak kullanılan tutarlar, banka kredileri hesabında değil, nakit varlıkların tutarını düzelten bir hesap olarak bu hesapta izlenir.

İşleyişi:

Bankalar nezdinde açılan kredili cari hesaplarda bankanın tanıdığı limitler çerçevesinde negatif bakiyeye düşüldüğünde, finansal raporlama dönemlerinde banka hesabının alacak kalanı bu hesaba aktarılır. Kullanılan limit ödendiğinde bu hesaba borç kaydedilir.
 
Üst