121 Alacak Senetleri Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici

121 Alacak Senetleri Hesabı

Bu hesap, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacaklarını kapsar.

İşleyişi :

Alınan senet tutarları bu hesaba borç, tahsilinde ise alacak kaydedilir.
 

Üst