133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklardan olan alacaklarını içerir.

İşleyişi :

Bu hesaba; alacağın doğması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.
 
Üst