179 Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
179 Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı

Bu hesap, yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından, taahhüt konusu inşaat ve onarım işinin bir kısmının ya da tamamının taşeronlara yaptırılması durumunda, taşeronlara verilen avansların proje bazında izlenmesi için kullanılır.
 
Üst