248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı

Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan diğer mali duran varlıkların izlendiği hesaptır.
 
Üst