267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

Yukarıda sayılanların dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlık kalemlerinin izlendiği hesaptır.
 
Üst