278 Birikmiş Tükenme Payları Hesabı (-)

muhasebe

Administrator
Yönetici
278 Birikmiş Tükenme Payları Hesabı (-)

Özel tükenmeye tabi varlıklar grubuna giren kalemler özelliklerine göre "Tükenme payı" ayrılmak suretiyle itfa edilir.

İşleyişi :

Özel tükenmeye tabi varlıklar tükenme payı, maliyet ve gider hesapları karşılığında hu hesaba alacak, kayıtlardan çıkarıldığı takdirde borç kaydedilir.
 
Üst