299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

muhasebe

Administrator
Yönetici
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

Bu gruptaki amortismana tabi varlıklar için ayrılan amortismanların izlendiği hesaptır.
 
Üst