309 Diğer Mali Borçlar Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
309 Diğer Mali Borçlar Hesabı
Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan mali borçların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Bu hesaba; borcun doğması halinde alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir.
 
Üst