332 İştiraklere Borçlar Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
332 İştiraklere Borçlar Hesabı

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerine olan borçlarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Bu hesaba; borcun doğması halinde alacak, ödenmesi halinde işe borç kaydedilir.
 
Üst