333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı

İşletmenin; sermaye taahhüdünden borçları hariç olmak üzere faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklara olan borçlarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Bu hesaba, borcun doğması halinde alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.
 
Üst