379 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
379 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı


Kısa vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Bu grubun yukarıda belirtilen hesapları içinde yer almayan ve önemlilik kavramına göre de ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi mümkün olmayan borç ve gider karşılıkları bu hesaba alacak, ödenmeleri halinde de borç kaydedilir.
 
Üst