429 Diğer Ticari Borçlar Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
429 Diğer Ticari Borçlar Hesabı

Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınamayan bir yılı aşan ticari borçların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Bu hesaba borcun doğması halinde alacak, vadesi bir yılın altına düşenler "329. Diğer Ticari Borçlar Hesabı"na aktarılarak borç kaydedilir.
 
Üst