480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan uzun süreye ait kısımlarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Peşin tahsil olunan gelirler bu hesabın alacağına kaydedilir. Kısa vadeli nitelik kazanan gelirler bu hesabın borcu mukabili "380. Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı"na aktarılır.
 
Üst