499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli yabancı kaynakların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Tahakkuk eden tutarlar bu hesaba alacak, vadesi bir yılın altına düşenler, "399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı"na aktarılarak borç kaydedilir.
 
Üst