522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları Hesabı

İşletmenin aktifine kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin yeniden değerlenmesinden oluşan değer artışlarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Yeniden değerleme net değer artışı ilgili hesaplar karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla kullanılması durumunda bu hesaba borç kaydedilir.
 
Üst