6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre adi şirkete tahsis edilmiş malvarlığı üzerinde ortakların sahip oldukları mülkiyet hakkının türü kural olarak

stajyer

Member
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre adi şirkete tahsis edilmiş malvarlığı üzerinde ortakların sahip oldukları mülkiyet hakkının türü kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?A) Kısmi mülkiyet
B) Eksik mülkiyet
C) Paylı (müşterek) mülkiyet
D) Müteselsil mülkiyet
E) Elbirliğiyle (iştirak halinde) mülkiyet
 
Üst