623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı (-)

muhasebe

Administrator
Yönetici
623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı (-)

İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili diğer satış gelirlerinin elde edilmesi için yapılan giderlerin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Hesaplanan satışların maliyeti bu hesabın borcuna kaydedilir.
 
Üst