648 Kambiyo Kârları Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
648 Kambiyo Kârları Hesabı

Kambiyo kârlarının izlendiği hesaptır. (İhracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları bu hesaba değil, "601- YURT DIŞI SATIŞLAR" hesabına aktarılır.)

İşleyişi :

Kambiyo işlemlerinden doğan kârlar bu hesaba alacak yazılır."
 
Üst