657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı (-)

muhasebe

Administrator
Yönetici
657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı (-)

İşletmenin senetli alacaklarının dönem sonu itibariyle yapılan reeskont faiz giderleri ile borç senetleri reeskontunun, izleyen dönem başında iptalinden ortaya çıkan faiz giderlerinin izlendiği hesaptır.
 
Üst