713 Direkt İlkmadde ve Malzeme Miktar Farkı Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
713 Direkt İlkmadde ve Malzeme Miktar Farkı Hesabı

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili direkt ilkmadde ve malzeme giderleri ile önceden saptanmış direkt ilkmadde ve malzeme giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz miktar farklarının kaydedildiği hesaptır. Olumsuz miktar farkları hesabın borcuna, olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonunda hu hesap ilgili stok ve satış maliyet hesaplarına aktarılarak kapatılır.
 
Üst