740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı

Hizmet işletmelerinde üretilen hizmetler için yapılan giderlerin fiili tutarları bu hesabın horcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap "741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma" hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.
 
Üst