742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

muhasebe

Administrator
Yönetici
742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

Hizmet üretim maliyetlerinin fiili tutarları ile önceden saptanmış hizmet üretim maliyeti arasındaki olumlu veya olumsuz farkların izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna, olumlu farklar hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında hu hesap "622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına" aktarılarak kapatılır.
 
Üst