772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı

Fiili genel yönetim giderleri ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farklar bu hesaba alınır ve dönem sonlarında "632- Genel Yönetim Giderleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır.
 
Üst