ABC İşletmesi, 2013 yılında çalışanlarla ilgili olarak 15.000 TL kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır. Aynı dönemde işten ayrılan personele 9.000 TL k

muhasebe

Administrator
Yönetici

ABC İşletmesi, 2013 yılında çalışanlarla ilgili olarak 15.000 TL kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır. Aynı dönemde işten ayrılan personele 9.000 TL kıdem tazminatı ödemiştir. Vergi oranı %20 olup, kıdem tazminatı tutarı ayrıldığı dönemde değil, ödendiği dönemde vergi matrahından düşülebilmektedir.
TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre bu olaya ilişkin olarak 2013 yılında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?
A) 1.800 TL’lik ertelenen vergi yükümlülüğü
B) 4.200 TL’lik vergilendirilebilir geçici fark
C) 3.000 TL’lik indirilebilir geçici fark
D) 6.000 TL’lik sürekli fark
E) 1.200 TL’lik ertelenen vergi varlığı
 
A

AAAA

Guest

ABC İşletmesi, 2013 yılında çalışanlarla ilgili olarak 15.000 TL kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır. Aynı dönemde işten ayrılan personele 9.000 TL kıdem tazminatı ödemiştir. Vergi oranı %20 olup, kıdem tazminatı tutarı ayrıldığı dönemde değil, ödendiği dönemde vergi matrahından düşülebilmektedir.
TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre bu olaya ilişkin olarak 2013 yılında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?
A) 1.800 TL’lik ertelenen vergi yükümlülüğü
B) 4.200 TL’lik vergilendirilebilir geçici fark
C) 3.000 TL’lik indirilebilir geçici fark
D) 6.000 TL’lik sürekli fark
E) 1.200 TL’lik ertelenen vergi varlığı
 

Üst