Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme karşıtlarının görüşlerinden biri değildir?

stajyer

Member
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme karşıtlarının görüşlerinden biri değildir?

A) Küreselleşme, gün geçtikçe zengin ve fakir arasındaki uçurumu artıran bir süreçtir
B) Küreselleşme, eşitsizlikleri giderici değil artırıcıdır
C) Küreselleşme, sosyal yapıyı çözen bir süreçtir
D) Küreselleşme, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere kaynak transferine neden olan bir süreçtir
E) Küreselleşme, modern bir sömürü şeklidir
 
Üst