Aşağıdakilerden hangisi muhasebedeki “tahakkuk esası”nı en doğru şekilde açıklar?

muhasebe

Administrator
Yönetici

Aşağıdakilerden hangisi muhasebedeki “tahakkuk esası”nı en doğru şekilde açıklar?

A) Gelir ve giderlerin izleyen dönem içinde muhasebeleştirilmesidir.
B) Giderlerin; ödeme veya borç, gelirlerin; tahsilât veya alacak şeklinde ortaya çıkmasını halinde durumuna göre gelir veya gider olarak muhasebeleştirilmesidir.
C) Giderlerin ödeme, gelirlerin tahsilât şeklinde ortaya çıkmasını halinde durumuna göre gelir veya gider olarak muhasebeleştirilmesidir.
D) Gelirlerin tahsil edilme koşulu aranarak, giderlerin ise ödenme koşulu aranmaksızın muhasebeleştirlmesidir.
E) Giderlerin veya gelirlerin ödeme veya tahsilatının yapılmamış olması koşuluyla muhasebeleştirilmesidir.
 

Üst