Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?

stajyer

Member
Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?

A) Defter-i Kebir
B) İşletme Defteri
C) Yevmiye Defteri
D) Envanter Defteri
E) Serbest Meslek Kazanç Defteri
 
Üst