Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?

muhasebe

Administrator
Yönetici

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?

A) Yevmiye Defteri

B) Defter-i Kebir

C) Serbest Meslek Kazanç Defteri

D) Envanter Defteri

E) İşletme Defteri
 

Üst