Bağkur Hizmet Sildirme Dilekçe Örneği

muhasebe

Administrator
Yönetici
Bağkur Hizmet Sildirme Dilekçe Örneği
Ek-1​
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………………. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE​

Sigorta Bilgileri
Adı-Soyadı
T.C. Kimlik No
Bağ-Kur Numarası


Tebligat Adresi


İlçe…………………………….
İl……………………………
Telefon No0 (………)…………………………..
Faks No0 (………)…………………………..
Cep Telefon No0 (………)…………………………..
e-Posta Adresi

1) ( ) 5510 Sayılı Kanun’un Geçici 83 üncü Maddesinde Yer Alan 2 Aylık Süreyi Beklemeksizin Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Talep

31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcum bulunmaktadır. 5510 sayılı Kanunun Geçici 83 üncü maddesinde yer alan 2 aylık süreyi beklemeksizin sigortalılık sürelerimin prim ödemelerime göre durdurulmasını talep ediyorum.

2) ( ) 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Prim Borçlarını Yapılandıranların Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Talebi

7256 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırılan prim borçlarımı ödeyemeyeceğimden yapılandırmamın iptal edilmesini ve 5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesi kapsamında sigortalılık sürelerimin prim ödemelerime göre durdurulmasını talep ediyorum.

3) ( ) 6183 sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Prim Borçlarını Taksitlendirenlerin Sigortalılığının Durdurulmasına İlişkin Talebi

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen prim borçlarımı ödeyemeyeceğimden tescil ve taksitlendirmemin bozulmasını, 5510 sayılı Kanunun Geçici 83 üncü maddesi kapsamında sigortalılık sürelerimin prim ödemelerime göre durdurulmasını talep ediyorum.

4) ( ) Kurumunuza olan borçlarım, 5510 sayılı kanunun 91 inci maddesi kapsamında ertelenmiş olup, erteleme bitiş tarihini beklemeksizin hizmetlerimin durdurulmasını talep ediyorum.

Yukarıda (…………..) numaralı seçenekte/seçeneklerde belirttiğim hususlar nedeniyle sigortalılığımın durdurulması hususunda gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.

Eki:
Sigortalılık Belgesi (…..) Adet
……./……./…….
İMZA
 
Üst